Col·laboracions de Lluís Miquel

Orson Sade – (Pel·lícula produïda i dirigida per Rafael Gassent en 1974)
LluísMi i Luis – 1971_2021 (50 anys de col.laboracio artistica i més d’amistat)
Trobades (40 Anys)